Bildiri Gönderimi

abstractagent

Ödül başvuru detayları için tıklayınız.

Bildiri özetleri 19 Temmuz 2019 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.
• Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
• Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
• Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

• Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
• Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
• Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
• Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç (aim, material and method, results, conclusions) bölümlerini içermelidir.
• Ödüle Başvurmak isteyen adaylar “Ödüller” sayfasında yer alan başvuru şartlarını incelemelidir.

Kabul Yazısı

• Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
• Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kaydın son günü olan 16 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıt olmalıdır.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır.
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

Davetli Konuşmacılar ve Önemli Tarihler